De P’s van marketing

Sinds enige tijd ben ik de draad kwijt voor wat betreft het aantal P’s. De oudste combinatie van vier P’s: Prijs, Product, Plaats en Promotie (waaronder Personeel) zijn er ooit ingestampt en er nooit meer uit gegaan. Planet, Profit en People mogen schijnbaar ook niet meer ontbreken. Ik heb er zelf ook enige P’s aan toegevoegd: Prettig en Plezierig. Zonder die twee is het nogal lastig om een maximaal rendement op het gebied van marketing te behalen. Wellicht kunnen beide P’s worden samengevat in ‘Passend’ (bij jou). Dat scheelt alweer een p. ‘Persoonsgebonden’ zou trouwens ook nog kunnen. Er zullen vast nog meer P’s zijn. Kortom: boekenwijsheid was voor mij onontbeerlijk, maar marketing die bij mij past, waar ik zelf achter sta, werkt het best en is het langst vol te houden. Analytisch en creatief denken past in mijn beeld van marketing. Plan (met daaraan gekoppeld ‘Planning’) is er nog zo een. Zonder (stappen-)plan ‘vaart niemand wel’. Ikzelf geef de voorkeur aan het beschrijven van de IST-situatie om vervolgens binnen een vastgestelde tijd naar de gewenste SOLL-situatie te gaan. Dat kan op alle mogelijke vlakken binnen een organisatie, zelfs op heel kleine schaal. Als er iets blijft liggen, dan heeft het vaak te maken met tijdgebrek en het stellen van prioriteiten. Het loopt goed zoals het altijd liep: totdat het niet meer loopt. Onderstaande Time Management Matrix van Stephen Covey gebruik ik graag. Kwadrant I        = belangrijk en urgent = gelijk doen Kwadrant II       = in de gaten houden: wel belangrijk, maar heeft heen prioriteit Kwadrant III      = hoewel het niet zo belangrijk is, heeft het wel haast Kwadrant IV      = niet belangrijk, niet urgent: andere zaken gaan voor