finland

De noodzaak van innovatie(-management)

Evenals bij nieuwsbrieven, een actuele, duidelijke website en dergelijke, geldt ook hier dat wanneer je niet met de flow meegaat, je op voorhand al een achterstand ten opzichte van de concurrentie hebt. De tijdgeest brengt het eveneens met zich mee. Tevens is het wetenschappelijk aangetoond dat er door innovaties snellere groei gerealiseerd kan worden dan door beïnvloeding van de prijs. Net als bij veel andere aspecten van marketing is het bij innovatiemanagement van belang dat de hele organisatie er achter staat en dat het niet alleen een zaak is van de afdeling Research & Development of van de directeur, hoewel de laatste wel een belangrijke rol speelt in het initiëren en de diverse besluitfasen.

De organisatie scoort het meest rendement wanneer men het innovatieproces bekijkt als een continue proces en niet als een eenmalige gebeurtenis. Met een eenmalige actie loop je boven- dien het risico dat de concurrentie jouw innovatie verder ontwikkelt en/of jouw innovatieve idee als een opstap gebruikt naar een nieuw innovatief idee.

Innovatiemanagement bestaat uit alle activiteiten die betrekking hebben op:

  • ideeën verzamelen
  • uitwerken van een theoretisch concept.
  • (proef-)productie / – levering
  • commercialisatie van dit proces

van een nieuw / verbeterd product of dienst – de innovatie-  en de continuïteit van bovengenoemd proces.

Ideeën op het gebied van innovaties worden vaak gezocht in nieuwe producten, maar er zijn ook meer gebieden.

Denk bij voorbeeld aan vernieuwingen bij productieprocessen (die tot een nieuw product kunnen leiden) of nieuwe (internationale) afzetmarkten. Soms kan een kleine aanpassing van een bestaand product al leiden tot het beantwoorden van de vraag van een nieuwe doelgroep. Ook op gebied van klantmanagement kunnen zonder grote aanpassingen resultaten op het gebied van vernieuwing worden behaald. Een belangrijk punt hierin is de after sales. Stel, dat een klant om welke reden niet tevreden is, wat kan er de volgende keer beter?

Ook een goede marketing kan leiden tot nieuwe ideeën: waar vraagt de markt om? Maar ook een goede kennis van de eigen organisatie kan leiden tot onverwachte ideeën. Soms kan een simpel idee uit een onverwachte hoek tot iets groots leiden.

En als je door bedrijfsblindheid geen innovatie kunt bedenken, dan is er altijd nog buiten de organisatie hulp te vragen.