Nieuwsbrieven

Zin of onzin van nieuwsbrieven.

Over de zin valt heel wat te schrijven. Daarmee is hopelijk gelijk de onzin uit de wereld geholpen. Ja, ik ben een voorstander van nieuwsbrieven, mits…… Ook in mijn e-mailbox komen dagelijks nieuwsbrieven binnen, waar ongetwijfeld de nodige tijd aan is besteed. Sommige verwijder ik meteen. Waarom? Onbekende afzenders maken sowieso al geen kans dat ik hun nieuwsbrief lees. Waar heb je mijn e-mailadres vandaan? M.i. dient een nieuwsbrief ter informatie, iets dat mijn interesse wekt, iets waar ik iets aan heb. Welke meerwaarde heeft de nieuwsbrief voor mij? Als je er toch tijd aan besteedt, dan wil je toch graag dat de ontvanger jouw nieuwsbrief opent en leest, er iets mee doet. Een nieuwsbrief is immers bij uitstek een eenvoudig te realiseren, snel en kosteloos middel om relaties te onderhouden of nieuwe relaties (beter) aan jou te binden. Een van mijn criteria om een dergelijke e-mail te openen, is een pakkende titel in mijn e-mailbox. Als er een woord zoals ‘nieuw, noviteit, ongekend, ongewoon, opmerkelijk, bijzonder zeldzaam, verrassend’ of iets dergelijks in voorkomt, is de kans dat ik die nieuwsbrief open vele malen groter dan wanneer er iets algemeens staat, zoals b.v. een naam, datum, kwartaal. Argumenten dat een nieuwsbrief niet gelezen wordt vanwege het aantal dat dagelijks in diverse e-mailboxen binnen komt, spreek ik het liefst tegen. Een pakkende titel, gerelateerd aan de ‘waardevolle’ inhoud en vervolgens een nieuwsbrief waarvan bij een eerste blik al duidelijk is dat er aandacht aan besteed is, worden wel gelezen. En ja, liever geen spelfouten, hoewel me dat zelf ook nog wel eens ‘lukt’. Die sluipen er nl. heel gemakkelijk in. Dat is niet verwonderlijk. Als schrijver heb je op een zeker moment de tekst in je hoofd en lees je heel snel over de spelfouten heen. Ik laat mijn nieuwsbrieven altijd door een neutrale persoon controleren. Als het dan ook nog over een specialistisch onderwerp gaat, kan ik gelijk vragen of het duidelijk is. Misschien bestaat de mogelijkheid om de nieuwsbrief door een paar mensen uit de doelgroep of klanten te laten beoordelen. Op die manier weet je meteen waar de hiaten en/of verbeterpunten zitten.

Noodzaak

Ook hierover zijn de meningen verdeeld. Maar……. als de concurrent wel nieuwsbrieven verstuurt en jij doet het niet, dan heb je in mijn ogen al een achterstand.