Communication & Sales Support

Grenzen overschrijdend voor de hout-, meubel- en interieurbranche

U bevindt zich op de pagina ‘Innovatiemanagement”

Innovatiemanagement

Onbegrensde mogelijkheden

Het leuke van innovaties is dat er onbegrensde mogelijkheden zijn en zoals wetenschappelijk onderbouwd, levert goed innovatiemanagement meer op dan aanpassingen van prijzen en tarieven.

Onder innovatiemanagement vallen alle activiteiten die betrekking hebben op het verzamelen van ideeën, de uitwerking en productie van een idee en vervolgens de commercialisatie.

Het verzamelen van ideeën kan op allerlei manieren. Te denken valt aan extern onderzoek, dus zowel marktonderzoek alsook klantonderzoek. Een onderzoek binnen de eigen organisatie kan eveneens tot een nieuw idee leiden.

In ieder geval moet duidelijk zijn  wat de klant als een innovatie beschouwt en wat hem beweegt om tot consumptie over te gaan. Voor het echter zo ver is, is er al een heel proces aan vooraf gegaan.

Aan de hand van een stappenplan werk ik alle fasen van een hele innovatiecysculs uit. Of liever: cycli; innovatie is immers een continu proces.

 

Een eenvoudige tabel die in de praktijk uitgebreid uitgewerkt wordt.
Doelen, metingen, doelstellingen, acties: hoe kunt u een zo hoog mogelijk rendement behalen?
Welke processen kunt u invoeren of verbeteren?
Hoe kunt u continu zorgen voor innovatie en verbetering?
Uw imago: hoe moet of wilt u door uw klant gezien worden?

Vul onderstaand uw gegevens en uw vraag in of neem telefonisch contact met mij op: 074-256 99 22 of 06-10 32 60 87.

Als ik niet meteen kan reageren, dan is mijn streven om dat wel binnen 24 uur te doen.