Communication & Sales Support

Grenzen overschrijdend voor de hout-, meubel- en interieurbranche!

U bent op de pagina “Marketing”

Marketing

Market getting 

Er zijn meerdere definities van het woord marketing, maar ik hanteer graag de oorspronkelijke, waarvan het woord is afgeleid ‘market getting‘.

Hoewel pas enkele decennia geleden marketing goed ontwikkeld werd, bestaat het al eeuwenlang. Ook in de middeleeuwen moest een ondernemer zijn waar zo gunstig mogelijk slijten. Dit geeft aan dat marketing niet alleen voor grote ondernemingen geschikt is, maar ook voor kleine.

Market getting: vanwege het veelzijdige karakter kan ik daar ongetwijfeld mijn creativiteit op botvieren.

Stappenplannen

Deze veelzijdigheid brengt ook met zich mee dat het onoverzichtelijk kan worden. Dit is de reden dat ik met stappenplannen werk, zodat telkens de voortgang meetbaar is en tijdig bijgestuurd kan worden.

SWOT

Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen

  EXTERN   
INTERN  kansen bedreigingen 
sterkten Investeer Verdedig
zwakten Beslis Beheers de schade

 1. sterkten / kansen- Investeer
 2. zwakten / kansen – Beslis
 3. sterkten / bedreigingenVerdedig
 4. zwakten / bedreigingen – Beheers de schade

1. en 2. Intern zijn de sterkten en zwakten te vinden en te beïnvloeden. Vaak is het lastig om die eigen sterkten en zwakten te vinden. Daarom heb ik op onderstaande tabbladen gebieden aangegeven waar ze te vinden zijn. Deze opsomming is zeker niet compleet.

Graag help ik u om op een creatieve manier dit overzicht verder te ontwikkelen.

 • Reputatie
 • Klanttevredenheid
 • Productkwaliteit
 • Prijs/kwaliteit
 • Service
 • Innovatie
 • Communicatie
 • Geldstromen
 • Stabiliteit
 • Controles
 • Faciliteiten
 • Capaciteiten
 • Kennis
 • Productietijd
 • Personeel (b.v. kennis)
 • Imago

3. en 4. De externe factoren zijn niet te beïnvloeden, maar door er goed op in te spelen, kan een bedreiging zo maar een kans worden.

Denk bij externe factoren aan:

Demografie: b.v. leeftijd, bevolkingsgroei, vergrijzing
Economie: b.v. economsich klimaat, valutakoersen
Sociaal-cultureel: b.v. verstedelijking
Technologie: b.v. automatisering machines
Ecologie: b.v. gecertificeerd hout, duurzaamheid
Politiek-juridisch: FSC-keurmerk, belastingen

Vanzelfsprekend kan dit overzicht ook veel uitgebreider worden gemaakt. Ook hierbij help ik u graag. Veel informatie is nl. te vinden op de equivalenten van het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek. Bijna alle websites hebben een Engelse vertaling, behalve de Deense.

Vul daarvoor hieronder uw gegevens en uw vraag in. Telefonisch contact kan natuurlijk ook: 074-256 99 22 of 06-10 32 60 87.

Als ik niet meteen kan reageren, dan is mijn streven om dat wel binnen 24 uur te doen.